SÖYLEŞİ

 Avusturya’da Eğitim Sistemi

 Avusturya Okul Sistemi ve çocuklarımızın geleceğini belirleyecek okul seçim kararında dikkat edilmesi gereken  
 noktalar
 Çocuklarımızın okul kayıt işlemlerinde yapılması gerekenler
 Okul Aile Birlikleri’nin işlevi
 Ana baba ve çocukların okul konularında desteklenmesi / gelecekteki olası öğrenim süreci hakkında bilgiler
Konuşmacılar:Hanife ANIL ve Semra YILMAZ-VİŞNE
Tarih: Cuma günü, 30 Ekim 2020, saat  15.00
Yer: Avusturya Türkiye Dostluk Derneği Stadtbahnbogen 56-57, Hernalser Gürtel, 1080 Wien


Bilgilendirme toplantımız Covid 19 güvenlik ve temizlik kurallarına uygun yapılacaktır. Şu anki geçerli yönetmelikler uyarınca toplantı salonumuzda en fazla 14 katılımcı bulunabilmektedir. Katılımcılara toplantı esnasında katılımcının oturduğu yeri değiştirmediği, işaretlenmiş bir sandelye sunacağız. Dernek lokaline girerken lütfen ellerinizi yıkayınız veya dezenfekte ediniz. Dernek lokaline girerken ağzınızı ve burnunuzu kapatan maske takınız. Toplantı esnasında diğer katılımcılara ve konuşmacılara asgari 1 metre mesafe bırakınız. Bilgilendirme toplantısına katılmak isteyenlerin, bildirimde bulunmalarını özellikle rica ederiz.

 

Bilgilendirme toplantımız Facebook’dan da canlı yayınlanacaktır.

Externer Link wird in einem neuen Tab oder Fenster geöffnethttps://www.facebook.com/VereinFreundschaft/live/

 

VORTRAG
Das österreichische Schulsystem
Das Schulsystem in Österreich und wichtigste Entscheidungskriterien für die Wahl des Schultyps für unsere Kinder

Welche Aufgaben sind bei der Schuleinschreibung zu erledigen

Die Funktion des Elternvereins

Hilfestellung für Eltern und Schüler bei schulischen Anliegen / Informationen über die weitere mögliche Schullaufbahn

 

Referentinnen: Hanife ANIL und Semra YILMAZ-VİŞNE
Datum: Freitag, 30. Oktober 2020, 15.00 Uhr

Ort: Verein für österreichisch türkische Freundschaft Stadtbahnbogen 56-57, Hernalser Gürtel, 1080 Wien


Unsere Informationsveranstaltung wird unter Einhaltung der COVID-19 Sicherheits- und Hygienevorschriften stattfinden. Den zurzeit geltenden Vorgaben zufolge können sich in unserem Veranstaltungssaal maximal 14 BesucherInnen aufhalten. Wir werden den TeilnehmerInnen einen gekennzeichneten Sitzplatz, der während der Veranstaltung nicht gewechselt werden darf, zuweisen. Bitte waschen oder desinfizieren Sie Ihre Hände beim Betreten des Vereinslokals und tragen Sie beim Betreten und Verlassen des Vereinslokals einen Mund-Nasen-Schutz. Halten Sie während der gesamten Veranstaltung zu anderen TeilnehmerInnen und den Referentinnen immer einen Mindestabstand von 1 m ein. Wir ersuchen diejenigen, die an der Informationsveranstaltung teilnehmen möchten, dies bekanntzugeben.

 

Die Veranstaltung werden wir auf unserer Facebook-Plattform live präsentieren.

Externer Link wird in einem neuen Tab oder Fenster geöffnethttps://www.facebook.com/VereinFreundschaft/live/   


Avusturya Türkiye Dostluk Derneği'nin okul konuları ile ilgili yeni bir sunusu:

Okulla ilgili sorularınız için ek danışma gün ve saatlerimiz


13.11.2020, cuma günü 15.00 - 18.00

20.11.2020, cuma günü 15.00 - 18.00

27.11.2020, cuma günü 15.00 - 18.00


Danışman: Öğretmen Dipl.-Päd. Semra Yılmaz VişneEin neues Beratungsangebot des Vereins für österreichisch türkische Freundschaft betreffend Schulthemen:

Zusätzliche Termine für Ihre Fragen bezüglich Schule

 

Freitag, 13.11.2020, 15.00 – 18.00 Uhr

Freitag, 20.11.2020, 15.00 – 18.00 Uhr

Freitag, 27.11.2020, 15.00 – 18.00 Uhr

 

Beraterin: Lehrerin Dipl.-Päd. Semra Yılmaz-Vişne

 

Oswald Bazant 28.6.1940 - 8.10.2020

Wir trauern um unser langjähriges Mitglied und Vorstandsmitglied, unseren Freund Oswald Bazant.

Ossi war vor allem ein Menschenfreund, er war korrekt und aufrichtig, ein loyaler und zuverlässiger Freund,
von dem wir gerne seine Meinungen eingeholt haben.


Oswald Bazant 28.6.1940 - 8.10.2020

Üyemiz, yönetim kurulu üyemiz, arkadaşımız Oswald Bazant’ı yitirdik. Ossi her şeyden önce dost canlısı, doğru, açık sözlü, görüşlerine başvurduğumuz vefakar ve güvenilir bir arkadaşımızdı.Viyana Belediye Meclisi ve Mahalle Meclisi Seçimi

11 Ekim 2020, Pazar günü Viyana Belediye Meclisi ve Mahalle Temsilciliği seçimi yapılacaktır. Belediye Meclisi’ne 100 üye, Mahalle Temsilciliklerine  de bölgenin nüfusuna göre her bölge için ayrı ayrı 40 ila 60 üye seçilecektir.

 

Belediye Meclisi ve Mahalle Temsilciliği seçimlerinde, 16 yaşını tamamlamış, asli oturumu en geç 14 Temmuz 2020 tarihi itibariyle Viyana’da olan Avusturya vatandaşları seçme haklarını kullanabilmektedirler.

 

Mahalle Temsilciliği seçimlerinde, 16 yaşını tamamlamış asli oturumu en geç 14 Temmuz 2020 tarihi itibariyle Viyana’da olan Avrupa Birliği vatandaşları da seçme haklarını kullanabilmektedirler.


11 Ekim 2020 Viyana Belediye Meclisi seçiminde seçmen oy kullanırken beyaz oy pusulasında tercih ettiği partinin yanındaki dairenin üzerine X işareti ile tercihini belirtir.


Eğer seçmen tercihli oy da kullanmak istiyorsa tercih ettiği partinin mahalle / seçim bölgesinden öneridiği isimlerden birini Eine Vorzugsstimme für den Bezirk / Wahlkreis bölümüne yazabilir veya o adayın sıra numarasını belirtebilir. Bu öneri listesi Kreiswahlvorschlag başlıklı beyaz küçük listedir.


Seçmen aynı zamanda yine tercih ettiği partinin adayları arasından Stadtwahlvorschlag başlıklı beyaz büyük listeden seçmek kaydıyla oy pusulasının

Zwei Vorzugsstimmen für die Stadt kısmına iki isim yazabilir.


Sarı oy pusulası Mahalle Temsilciliği Seçimi (Bezirksvertretungswahl) içindir. Oy pusulasında seçilen partinin yanındaki daireye X işareti yapılarak tercih belirtilr. Tercihli oy için ise Bezirkswahlvorschlag başlıklı sarı listeden tercih yapılan partinin adayları arasından bir adayın ismi veya o adayın sıra numarası yazılabilinir.


Wiener Gemeinderatswahlen und Bezirksvertretungswahlen

Am Sonntag, dem 11. Oktober 2020 finden die Wiener Gemeinderatswahlen und Bezirksvertretungswahlen statt. Bei den Gemeinderatswahlen werden 100 Mitglieder, bei den Bezirksvertretungswahlen je nach der Bewohnerzahl für jeden Bezirk zwischen 40 und 60 Mitglieder gewählt.

 

Bei den Gemeinderatswahlen haben alle österreichischen Staatsbürger, die das 16. Lebensjahr vollendet haben und ihren Hauptwohnsitz seit spätestens 14. Juli 2020 in Wien haben, das Wahlrecht.

 

Bei den Bezirksvertretungswahlen haben alle EU-Bürger, die das 16. Lebensjahr vollendet haben und ihren Hauptwohnsitz seit spätestens 14. Juli 2020 in Wien haben, das Wahlrecht.


Bei den Wiener Gemeinderatswahlen am 11.10.2020 gibt der Wahlberechtigte bei der Stimmabgabe seine Entscheidung bekannt, indem er auf dem weißen Stimmzettel ein Kreuz im Kreis neben der bevorzugten Partei anbringt.


Falls der Wahlberechtigte auch eine Vorzugsstimme abgeben will, kann er einen Namen von den von der bevorzugten Partei des Bezirks / Wahlkreises vorgeschlagenen Namen in den Abschnitt Eine Vorzugsstimme für den Bezirk/Wahlkreis schreiben oder die Nummer des Kandidaten bekanntgeben. Diese Vorschlagsliste ist die mit Kreiswahlvorschlag betitelte weiße kleine Liste.


Der Wähler kann gleichzeitig auch aus der mit Stadtwahlvorschlag betitelten weißen großen Liste zwei Namen von Kandidaten der bevorzugten Partei wählen und auf den Stimmzettel im Bereich Zwei Vorzugsstimmen für die Stadt schreiben.


Der gelbe Stimmzettel ist für die Bezirksvertretungswahl. Mit dem Anbringen eines Kreuzes im Kreis neben der gewählten Partei wird die Wahlentscheidung bekanntgegeben. Für eine Vorzugsstimme kann man den Namen eines Kandidaten der bevorzugten Partei von der mit Bezirkswahlvorschlag betitelten gelben Liste oder die Nummer des Kandidaten eintragen.
Selin Visne liest aus ihrem Debütroman Roman Die Überlieferung der Welt.

Selin Vişne Die Überlieferung der Welt başlıklı ilk romanınından okuyor.


Dienstag, 20.10.2020, 19.00 Uhr 

Salı, 20.10.2020, 19.00'da


Verein für österreichisch türkische Freundschaft

Avusturya Türkiye Dostluk Derneği

Hernalse Gürtel, Stadtbahnbogen 56-57, 1080 Wien


Selin Vişne, geboren 2001 in Wien, schrieb bereits als Dreizehnjährige ihren ersten fertigen Roman, worauf viele weitere Geschichten folgten. 2018 gewann ihr Debüt »Die Überlieferung der Welt« einen Schreibwettbewerb bei dtv und wurde 2020 beim Verlag veröffentlicht. Heute studiert die türkischstämmige Autorin Rechtswissenschaften an     der  Universität Wien.Hepimizin sağlığı önceliklidir!

Danışmanlık hizmetlerimiz için bize

posta yoluyla,

freundschaft@aon.at adresimizden elektronik ileti yoluyla

WhatsApp üzerinden 0664 64 60 450’li numaradan

veya 00431 408 27 28'li telefon numarasını arayıp ulaşabilirsiniz.


Dostluk Kitap Kulübü’müz 15.05.2020 tarihinden itibaren açıktır. Kitap ödünç almak veya geri getirmek isteyenler için maske takma zorunluluğu, ellerin girişte yıkanması veya dezenfekte edilmesi ile bireyler arası asgari 1 metre mesafeninin bulunması yönetmelikler uyarınca gerekmektedir.

 

Danışmanlık hizmetlerimizde öncelik halen telefon, elektronik ileti WhatsApp veya posta yoluyla iletişimde olsa da doğrudan görüşmeler 15.05.2020 tarihinden itibaren mümkündür. Danışmanlık hizmetlerimizden yararlanmak isteyenler için de yine yukarıda belirttiğimiz kurallar geçerlidir.

 

Yine şu anda yürürlükteki uygulama gereği dernek lokalimize aynı anda en fazla 5 kişi kabul edebilmekteyiz.

Görüşme gün ve saatlerimiz: Pazartesi 15 -18 Salı 15 -1 8 Çarşamba 15 – 18 Perşembe 10 -12 ve 14 -18 Cuma 15 - 18


Für unsere Beratungsdienste können Sie uns auf dem Postweg,

unter der E-Mail-Adresse freundschaft@aon.at

unter WhatsApp Nummer 0664 64 60 450

unter der Telefonnummer 00431 408 27 28 erreichen.


Unsere Bücherei Dostluk ist ab dem 15.05.2020 wieder geöffnet. Beim Ausborgen oder Zurückbringen von Büchern ist es gemäß der behördlichen Bestimmungen erforderlich, einen Mund/Nasen-Schutz zu tragen, beim Eintreten die Hände zu waschen oder zu desinfizieren und untereinander einen Mindestabstand von 1 Meter einzuhalten.

 

Unser Beratungsdienst erfolgt derzeit bevorzugt über Telefon, E-Mail, WhatsApp oder auf dem Postweg, ab dem 15.05.2020 ist aber auch persönliche Beratung wieder möglich. Für diejenigen, die unseren Beratungsdienst in Anspruch nehmen, gelten ebenfalls die oben angegebenen Vorschriften.

 

Den zurzeit geltenden Vorgaben zufolge können sich in unserem Vereinslokal maximal 5 Personen gleichzeitig aufhalten.

Unsere Öffnungszeiten sind: Montag 15 -18, Dienstag 15 -1 8,  Mittwoch 15 – 18,  Donnerstag 10 -12 und 14 -18, Freitag 15 - 18

 

Wichtige Links über dieses Thema;

Externer Link wird in einem neuen Tab oder Fenster geöffnethttps://coronavirus.wien.gv.at/site/

Externer Link wird in einem neuen Tab oder Fenster geöffnethttps://coronavirus.wien.gv.at/site/faq-tuerkisch/

Externer Link wird in einem neuen Tab oder Fenster geöffnethttps://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Neuartiges-Coronavirus-(2019-nCov).html

Externer Link wird in einem neuen Tab oder Fenster geöffnethttps://www.facebook.com/StartWien.at/


Vergi Beyannamesinde En İyi Sonuç Nasıl Sağlanır?

Konuşmacı: Okan Altındal

Tarih: Cumartesi, 29 Şubat 2020 saat 16.00'da

Yer: Avusturya Türkiye Dostluk Derneği

Stadtbahnbogen 56- 57, Hernalser Gürtel 1080 Wien


Infoveranstaltung Arbeitnehmerveranlagung in türkischer Sprache am Samstag, dem 29.02.2020 um 16.00 im Verein für österreichisch türkische Freundschaft Wir trauern um unser Gründungsmitglied, Vorstandsmitglied,

unsere Freundin und Weggefährtin Maria Jonas 01.02.1940 – 25.09.2018.

Wir werden Maria mit ihrer Offenheit, Arbeitsdisziplin,

Verlässlichkeit und ihrem großen Engagement immer in guter Erinnerung behalten.


Kurucu üyemiz, yönetim kurulu üyemiz, arkadaşımız, yol arkadaşımız Maria Jonas'ı yitirdik.

Maria Jonas 01.02.1940 - 25.09.2018

Maria Jonas'ı açık sözlülüğü, içtenliği, çalışma disiplini, güvenirliliği ve çalışmalarımıza büyük katkıları ile daima hafızamızda tutacağız.


Gürtel Nightwalk 2018


Wie jedes Jahr haben wir wieder am Gürtel Nightwalk, der heuer bereits zum 21. Mal stattgefunden hat, teilgenommen. Die Besucher konnten unser Vereinslokal besichtigen, sich über unsere Aktivitäten informieren und in unserem Bücherflohmarkt stöbern.

Wir konnten viele Wiener und Wienerinnen in unseren Vereinsräumlichkeiten begrüßen. Besonders freuten wir uns über den Besuch von unserem Bürgermeister Michael Ludwig, gemeinsam mit der Nationalratsabgeordneten Nurten Yılmaz, dem Gemeinderat Dr. Kurt Stürzenbecher und einigen anderen Freunden bei uns im Verein.